010

Covid-19 Protocol

Wij volgen nauwgezet de richtlijnen van het RIVM

Covid-19 Protocol

Wij volgen nauwgezet de richtlijnen van het RIVM

Samen, veilig op pad!

We letten momenteel extra goed op de veiligheid en gezondheid van onze gasten en gidsen. In samenwerking met de zeven grote tourpartijen in Rotterdam hebben we een reglement opgesteld om onze stad verantwoord te kunnen blijven laten zien. Dit reglement is gedeeld met de gemeente Rotterdam en met de Veiligheidsregio. Hieronder vinden jullie het protocol volledig uitgeschreven.

Onze belangrijkste tourmaatregelen in het kort:
. vooral buiten
. mogelijkheid contactloze desinfectie na elke tour
. geen deelname met klachten en/of symptomen
. afstand houden
. mijden drukke plekken
. kleine groepjes met maximaal 10 deelnemers per gids voor veiligheid en verstaanbaarheid *
. deelname is onveranderd op eigen risico en voor eigen rekening; deelnemers nemen
verantwoordelijkheid voor eigen gedrag, ook in geval van boetes door Handhaving
. verzoek aan deelnemers en gidsen zorgvuldig te zijn, voor zichzelf en elkaar

Samen gerust op een interessante tour!

Hartelijke groet,
Brenda Kamphuis en team De Rotterdam Tours
* zijn jullie met meer personen, dan werken we met meer gidsen tegelijk. 

De Rotterdam Tours hanteert de volgende tourmaatregelen:

* Tours dienen van tevoren online gereserveerd te worden.

* Bij de boeking verklaren de deelnemers dat zij niet meegaan indien zij een of meerdere van deze vragen positief beantwoorden: https://checkgesprek.nl/assets/vragenlijst.pdf.

* Gidsen verklaren dat zij voorafgaand aan de tour alle bovenstaand gelinkte vragen negatief kunnen beantwoorden.

* Als een deelnemer tijdens de tour ziekteverschijnselen krijgt, dient deelname aan de tour beëindigd te worden.

* Wij maximeren de groepsgroottes op basis van haalbaarheid volgens de richtlijnen en de te verwachten drukte op de route.

* Alle deelnemers dienen 1,5 meter afstand van elkaar en de gids te houden.

* Deelnemers die uit een huishouden komen hoeven niet onderling 1,5 meter afstand te houden.

* Verschillende huishoudens dienen ook 1,5 meter afstand van elkaar en de gids te houden.

* Alle deelnemers en de gids dienen 1,5 meter afstand van andere gebruikers van de openbare ruimte te houden.

* Bij organisatie en tijdens uitvoering van rondleidingen worden drukke plekken vermeden zodat 1,5 meter afstand houden mogelijk is.

* Bij het verzorgen van meerdere tours op één dag zullen wij werken met gespreide starttijden, om drukte bij aanvang van de tours te vermijden.

* Bij aanvang van de tour wordt nogmaals gecontroleerd op gezondheid door middel van vraagstelling volgens bovenstaande vragenlijst.

* Bij de reservering worden deelnemers gewezen op de regels tijdens de rondleiding, direct voorafgaand aan de tour herhaalt de gids deze regels; deelnemers dienen hiermee akkoord te gaan en te allen tijde de regels te volgen.

* De gids of andere begeleider van de rondleiding is gemachtigd om (verdere) deelname aan de tour te ontzeggen, indien deelnemers de regels overtreden.

* Bij het betreden van een openbaar gebouw of horeca-gelegenheid worden de officiële richtlijnen gehanteerd zoals die voor dat pand gelden. Deze richtlijnen zullen van tevoren door de gids worden gecommuniceerd aan de groep.

* Wij informeren mensen over de aanwezigheid van openbare toiletten op de route, zodat de deelnemers weten waar ze veilig gebruik kunnen maken van deze voorzieningen.

Voor meer informatie en een gedetailleerd overzicht van de symptomen van het coronavirus verwijzen wij naar deze site: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Translate »
Share via
Copy link
Powered by Social Snap